Nieuwe bomen provinciale weg N996 bij Loppersum

LOPPERSUM - De provincie is langs de provinciale weg N996 begonnen met het planten van 195 bomen. Gedeputeerde Fleur Graper-van Koolwijk heeft donderdag samen met wethouder Pier Prins van de gemeente Loppersum ook een aantal bomen geplant.

Met het planten van de bomen en het inzaaien van de bermen tussen Loppersum en de aansluiting met de Eemshavenweg (N46) is het groot onderhoud aan de weg afgerond. De wegwerkzaamheden vonden vorig jaar plaats.

Langs de N996 stonden 125 slecht groeiende bomen (essen) en deze zijn gekapt. 195 Nieuwe bomen vullen de open plekken in de berm weer op. De bomen die worden geplant zijn: 50 elzen, 25 iepen, 95 lindes en 25 Turkse eiken. Na onderzoek bleek dat deze soorten het beste passen bij de grondsoort en omstandigheden langs de weg en het karakteristieke Groninger landschap. In de bermen komt een zaaimengsel van klaver - en grassoorten.

Vorig jaar werd tijdens regulier groot onderhoud aan de weg uitgevoerd tussen de Eemshavenweg en Garrelsweer. Het onderhoud bestond uit het vervangen van het asfalt en de bermverharding. Dit was nodig om de kwaliteit van de weg te verbeteren, zodat de weg langer meegaat. Verder kreeg het asfalt van drie kruisingen rode attentievlakken. Ook het naastgelegen fietspad tussen de Eemshavenweg (N46) en Loppersum is aangepakt. Het oude fietspad werd vervangen door een betonnen versie.

Op deze manier worden de karakteristieke structuurlijnen in het landschap van Groningen hersteld. Karakteristieke structuurlijnen zijn bijvoorbeeld de beplanting langs de weg, de dijken en maren. Het aanplanten is gedaan in het project 'Lijnen in het landschap' van Landschapsbeheer Groningen. Doel hiervan is om het aardbevingsgebied en Waddengebied mooier te maken door een meer natuurlijke overgang te realiseren van zeekust landinwaarts. Dit door de aanleg met meer begroeiing, en meerc variatie in die begroeiing en boomsoorten die beter passen in het landschap. In totaal gaat het om zo'n 1000 bomen verspreid over de provincie.