Website en zorgloket MiddelSoam geopend

MIDDELSTUM - Tijdens de eerste algemene ledenvergadering van de Dorpscoöperatie MiddelSoam in Vita Nova in Middelstum zijn de website en het dorpsloket feestelijk geopend.

Yke Toepoel voorzitter, Voorzitter Yke Toepoel gaf een terugblik op de ontstaansgeschiedenis van de dorpscoöperatie en een vooruitblik op de toekomst. Het bestuur bestaat verder uit Jacomine Meyling secretaris, Jan van der Kooi, penningmeester, Diana Klaassens en Christa Oosterhoff. Er waren enkele komische noten met Drewes Wildeman, die op humoristische wijze de website lanceerde en een bejaard echtpaar, vertolkt door Hennie Toolsema en Gerard Jansma, dat tijdens het slot van het formele deel van de bijeenkomst, vergezeld van rollator en wandelstok, op luidruchtige wijze hun intrede deden en voor veel vrolijkheid zorgden.

Het dorpsloket, inmiddels al een maand actief vanuit het Hippolytushoes, is telefonisch, via e-mail of via de website van ww.middelsoam.nl bereikbaar, maar op woensdagochtend van 9.00 tot 12.00 uur ook te bezoeken. De medewerkers staan klaar om vragen te beantwoorden of hulpvragen te helpen oplossen via hun database met inmiddels al zo’n 125 vrijwilligers, een aantal dat nog wekelijks groeit.

De werkgroep ontmoeten heeft in kaart gebracht welke activiteiten er regulier in het dorp plaats vinden en de info in een mooie flyer samengebracht, die binnenkort huis aan huis verspreid wordt.

In de zomer 2017 kwam het bericht dat woonzorginstelling het Hippolytushoes in Middelstum zou gaan sluiten. Hierop richten een groep van 10 inwoners van Middelstum, allen actief binnen diverse verenigingen en organisaties in het dorp, een initiatiefgroep op met als doelstelling een oplossing te vinden om het Hippolytushoes open te houden en te blijvend te bestemmen voor ouderenzorg, in samenwerking met de verschillende kerkgemeenschappen in Middelstum en de stichting Dorpsbelangen.