Versterking Overschild als pilot

OVERSCHILD - Het plangebied van Overschild door de gemeente Midden-Groningen aangemeld als pilot bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken.

De aardbevingen als gevolg van de gaswinning maken dat het dorp Overschild geconfronteerd wordt met een omvangrijke versterkingsopgave. Het huidige bestemmingsplan is niet berekend op de opgave waar het dorp voor staat. Daarom moet een nieuw bestemmingsplan gemaakt worden. Het nieuwe bestemmingsplan moet een zo flexibel mogelijk karakter krijgen, om ruimte te laten aan de invullingen die de bewoners en de versterkingsopgave vragen. Dit is mogelijk met een bestemmingsplan met verbrede reikwijdte op grond van Afdeling 7, hoofdstuk 2 van de Crisis- en herstelwet.

Het bestemmingsplan met verbrede reikwijdte is een voorloper van het Omgevingsplan op basis van de Omgevingswet die op 1 januari 2021 van kracht zal worden. Omdat de wet nu nog niet van kracht is, kan hier op dit moment nog geen gebruik van gemaakt worden zonder dat een project is aangemeld als pilot bij het ministerie. Daarna wordt zo spoedig mogelijk begonnen met het opstellen van het voorontwerpbestemmingsplan.