Enquête over herindeling Eemsdelta

DELFZIJL - De gemeenten Appingedam, Delfzijl en Loppersum, die vanaf 1 januari 2021 de nieuwe gemeente Eemsdelta vormen, houden steekproefsgewijs een enquête over visie en dienstverlening.

Dat schriftelijke onderzoek gaat naar inwoners, maatschappelijke organisatie en bedrijven. Hiervoor is een marktonderzoeksbureau ingeschakeld. De door de steekproef gekozen groep krijgt per brief een inlogcode en een vragenlijst. De ontvanger kan kiezen online of schriftelijk de vragenlijst in te vullen. Inwoners die per post geen vragenlijst hebben gekregen, kunnen wel meedoen via de link www.socioquest.nl/dalvragenlijst. Deze link is ook op de gemeentelijke websites te vinden. De vragenlijst is tot en met 24 maart beschikbaar.

Met de uitkomsten van het onderzoek stellen de gemeenten een visie op met de kernwaarden voor de nieuwe gemeente. Daarin is ook aandacht voor de wijze waarop de gemeentelijke dienstverlening en participatie vorm krijgen.