35 Voorlichtingsbijeenkomsten plan van aanpak versterken 4154 huizen Delfzijl

DELFZIJL De gemeente Delfzijl gaat toch van start met het informeren van inwoners over de plan van aanpak van versterking. Bij 4154 huishoudens valt vandaag een brief op de mat. De gemeente gaat van 12 maart tot 8 april 35 informatiebijeenkomsten houden die op een paar na worden geleid door burgemeester Gerard Beukema.

Beukema wilde het rapport eerst niet naar buiten brengen omdat hij harde toezeggingen van minister Wiebes miste. Wiebes heeft echter na het positieve advies op de Delfzijlster aanpak van de inspecteur-generaal van het Staatstoezicht op de Mijnen ingestemd met de planning van Delfzijl. „Hij heeft gezegd zich sterk te maken voor de uitvoering,” vertelt Beukema, die echter nog wel een voorbehoud heeft. „Er is nog één knelpunt en dat is beschikbare capaciteit voor versterkingsadviezen. We verwachten nu van Wiebes dat hij de verwachting kan waarmaken. Maandag hebben we bestuurlijk overleg met hem. Als de minister dan met lege briefjes komt, heeft hij een probleem. De capaciteit voor versterkingsadvies (zeg maar de mankracht, bn) lag drie weken geleden nog op 20% van het benodigde aantal. Ik ben benieuwd welke capaciteit hij kan bijplussen. In ieder geval is de minister nu aan zet.”

Er zijn in Delfzijl huizen in drie risico-categorieën qua aardbevingsbestendigheid.. In cijfers zijn er 699 huizen met een verhoogd risico, 2553 met een licht verhoogd risico en 902 met een normaal risico, die toch geInspecteerd gaan worden. Het zwaartepunt ligt in Delfzijl Noord, de wijk Tuikwerd en het centrum. Het achter het bureau opgestelde risicoprofiel is volgens Beukema gebeurd op een omstreden manier. „Enige scepsis over de methodiek is zeker aanwezig. Ik heb bijvoorbeeld zelf een stuk of tien huizen aan de lijst toegevoegd, die volgens de methodiek veilig zijn, maar in een slechte toestand verkeren. Zo zijn er tal van voorbeelden van huizen die op instorten staan en niet op een verhoogd risicoprofiel zitten.”

Delfzijl handhaaft de voorkeur om de versterkingsopgave gebiedsgericht aan te pakken omdat dat in verhouding de minste overlast oplevert tijdens de werkzaamheden. Die werkzaamheden laten overigens nog wel een tijdje op zich wachten. „We hopen dat in 2021 de lijst is afgewerkt en de inspecties en versterkingsadviezen klaar zijn.”

Er moet onder andere nog duidelijkheid komen over twee flats van negen hoog en het experiment Krewerd. Beukema denkt dat daar niet al te moelijk over moet worden gedaan. „De Dijkzichtflat is al versterkt. Ik denk niet dat eerst een volledig onderzoek nodig is over de andere flats. Die moeten gewoon net zo worden versterkt. En het experiment Krewerd moet gewoon doorgaan. Dat kunnen we als experiment sneller en goedkoper aanpakken. De architect kan daar samen met de inwoners naar oplossingen zoeken. Dat geeft een versnelling en werkt uiteindelijk goedkoper.”

Bram Noordhuis