Niet alles wordt geregeld door uw zorgverzekeraar

Delfzijl - In Nederland heeft bijna iedereen een zorgverzekering. Zo zijn we verzekerd tegen de soms hoge kosten van zorg. En daar waar de zorgverzekeraar u niet kan helpen kunt u terugvallen op de overheid. Tenminste, zo denken veel mensen. Maar dat kan behoorlijk tegenvallen.

Wat niet iedereen beseft is dat de zorgverzekeraar en de overheid lang niet alles regelen. Sterker nog, in deze tijd van een terugtredende overheid en afnemende vergoedingen kunt u steeds minder bij ze terecht. Daarom is het goed dat de ledenvereniging er is. Zorggroep Meander Ledenvereniging regelt het wél. De ledenvereniging komt voort uit de Kruisverenigingen en heeft geen winstoogmerk. Met 350.000 leden staat de ledenvereniging sterk en kan ze veel voor haar leden betekenen. Toen loophulpmiddelen niet langer onder de basisverzekering vielen, regelde ze voor haar leden dat zij deze gratis kunnen blijven lenen. Ook hulp in de huishouding via de ledenvereniging is goed en voordelig. En in crisissituaties staat de ledenvereniging haar leden bij met acute hulp, zonder indicatie. De ledenvereniging helpt ook met advies. De wereld van wonen, zorg en welzijn kan heel onoverzichtelijk zijn. Speciale ledenconsulenten staan de leden bij met advies over regels, voorzieningen en hulpverlening. Ze kunnen precies vertellen wat er in de buurt allemaal mogelijk is en hebben contacten met hulpverleners, instanties en organisaties. Flinke kortingen voor leden. Alle korting die de ledenvereniging door haar omvang kan bedingen komt ten goede van haar leden. Dit resulteert in lagere prijzen, voordeel en zelfs gratis diensten Hoe meer leden, hoe beter voor de leden. Natuurlijk wil de ledenvereniging groot blijven om ervoor te zorgen dat haar leden alles krijgen wat ze nodig hebben, tegen zo laag mogelijke kosten. Daarom voert zij een wervingscampagne. Voor nog geen twee tientjes per jaar bent u lid. Meer informatie op deledenvereniging.nl/zgmeander of bel 088- 383 20 00.