Extra geld voor een peuter en kleuterklas

Delfzijl - De gemeente Delfzijl stelt voor 2016 wederom extra geld beschikbaar voor peuters vanaf 2,5 jaar en jonge kleuters in de leeftijd van vier jaar met een (taal)achterstand.

De subsidie van 45.000 euro is bedoeld om vervolg te geven aan een tussenklas op Brede School Noord en een tussenklas op Brede School Tuikwerd die in 2015 zijn opgezet. Een tussenklas heeft als doel om de prestaties van jonge kinderen met een taalachterstand spelenderwijs te verbeteren, zodat ze, als ze vier zijn, goed van start kunnen gaan in het basisonderwijs. De inrichting van de tussenklassen moet peuters uitlokken tot taal. Denk bijvoorbeeld aan een poppenhoek, een bouwhoek en een winkeltje. Het aanleren van woorden vereist oefening en hoe vroeger kinderen daarmee starten des te taalvaardiger ze aan het basisonderwijs beginnen. De tussenklassen worden gezamenlijk verzorgd door een pedagogisch medewerker van de peuterspeelzaal en een leerkracht van het basisonderwijs. “Met een tussenklas worden de werelden van kinderopvang/peuterspeelzalen en de basisschool dichterbij elkaar gebracht door het tot stand brengen van een doorgaande ontwikkel- en leerlijn,” aldus wethouder Jan Menninga.