Steunpunt Verlies en Rouw goed bezocht

Delfzijl - Sinds de opening in oktober van Steunpunt Verlies en Rouw aan de Prins Bernhard laan 26 in Delfzijl is de belangstelling hiervoor opmerkelijk toegenomen.

De inloopmiddagen op donderdag (van 13.00 tot 16.00 uur) worden goed bezocht en ook voor de vraag naar ondersteuning heeft men de weg gevonden. Dat betekent dat het steunpunt voorziet in een behoefte, een behoefte aan een persoonlijk gesprek. Om samen met anderen in een achttal bijeenkomsten te ontdekken wat rouw en verdriet voor invloed kunnen hebben. In februari 2016 wordt er  begonnen met een nieuwe groep. Onder deskundige begeleiding wordt er gekeken wat rouw is en hoe er mee om te gaan. Door middel van de thema’s verdriet, rouw, angst, troost, moeilijke dagen en aanvaarding. En onderwerpen die door deelnemers zelf worden aangedragen. Eind januari komt er voor deze groepsbegeleiding een informatie bijeenkomst. Op maandag 11 januari 2016 staat er van  13.00 tot 16.00 uur mandala’s kleuren op het programma, een heerlijk werkje om te ontspannen. Omdat het steunpunt werkt met  subsidiegelden  zijn er aan deze vormen van ondersteuning geen kosten verbonden. Meer informatie over Stichting Steunpunt Verlies en Rouw via: Gerda Timmer: 06-42904414 of Anneke Zuidema: 06-42892148 of www.steunpuntverliesenrouw.nl.