Aardbevingsbestendige damwanden Eemskanaalkade gereed

Woltersum - Waterschap Noorderzijlvest en Rijkswaterstaat hebben de Eemskanaalkade noordzijde in Groningen versterkt met stalen damwanden. De damwanden waren verouderd en toe aan vervanging.

Sinds juli zijn de damwanden op het traject net buiten Woltersum tot de Jan B. Bronssluis vervangen door aardbevingsbestendige damwanden. Dit werk is nu gereed. Dit is belangrijk voor de bescherming van het achterland tegen overstromingen en de doorstroming van de scheepvaart over het Eemskanaal, dat deel uitmaakt van de hoofdvaarweg Lemmer –Delfzijl. Om de afronding van het werk te vieren, hebben omwonenden vrijdag 18 december een lekkere kerstattentie ontvangen. Hiermee willen het waterschap en Rijkswaterstaat omwonenden bedanken voor hun medewerking en begrip tijdens de werkzaamheden aan de dijk. Aannemerscombinatie Sterk / Ballast Nedam heeft de werkzaamheden uitgevoerd. In juli is het werk gestart en volgens plan zijn nu alle damwanden geplaatst. Op het traject van 6 kilometer zitten nu stalen damwanden die langer zijn dan normaal, om de kade aardbevingsbestendig te maken. Na de winter werkt de aannemer de kade netjes af. In 2019 moet de gehele noordelijke kade helemaal versterkt zijn. Het waterschap werkt komende jaren nog aan het verbreden en ophogen van de Eemskanaalkade op dit traject tussen Woltersum en de Jan B. Bronssluis. Ook op andere trajecten van het Eemskanaal versterkt het waterschap de kade. Daarnaast werkt Rijkswaterstaat samen met het waterschap aan de voorbereidingen voor nieuwe damwanden langs het Eemskanaal bij de stad Groningen.