Scholen Appingedam moeten versterkt worden

Appingedam - De scholen in Appingedam moeten bouwkundig worden versterkt om een sterke aardbeving aan te kunnen.

Alle schoolgebouwen zijn de afgelopen periode grondig geïnspecteerd op aardbevingsbestendigheid en de bouwkundige staat is bekeken. Waar een acuut onveilige situatie werd geconstateerd, zijn risicovolle elementen meteen aangepakt, verstevigd of weggehaald. Er zijn daardoor geen directe veiligheidsrisico’s meer voor deze schoolgebouwen bij aardbevingen. De gemeente, de schoolbesturen, het bestuur kinderopvang en het bestuur peuterspeelzalen vinden dat de schoolgebouwen moeten worden versterkt en ook tegen mogelijk zwaardere bevingen in de toekomst bestand moeten worden gemaakt. Uit de inspecties blijkt dat voor alle schoolgebouwen in de hele gemeente Appingedam dan maatregelen nodig zijn. Deze maatregelen volgen de huidige aardbevingsrichtlijnen zoals die in opdracht van de rijksoverheid zijn gesteld, waarbij een aardbeving die eens in de 475 jaar kan plaatsvinden, als basis wordt gebruikt. Inmiddels is berekend welke bouwkundige aanpassingen nodig zijn. Het gaat dan bijvoorbeeld om het aan elkaar bevestigen van vloeren, wanden en dak, vervangen van metselwerk en verbreding van fundering. De komende periode wordt onderzocht of de bestaande scholen het beste kunnen worden versterkt óf dat in plaats daarvan moet worden gekozen voor (gedeeltelijke) nieuwbouw. Ook het speciaal (basis-)onderwijs wordt in dit onderzoek meegenomen. In de komende maanden zullen de partijen plannen maken voor het versterken van de scholen. De twee brede scholen zijn nog maar anderhalf jaar in gebruik.