Rabobank Noord-Groningen doneert bijna 20.000 euro

Woltersum - Zeven verschillende instanties krijgen van Rabobank Noord-Groningen een bijdrage uit het stimuleringsfonds van de bank.

Het gaat om de dorpshuizen in Garmerwolde en Woltersum (elk 4000 euro voor renovatie en uitbreiding), de speeltuin in Bierum (2000 voor herinrichting), de Stichting Muziekeducatie (3.000 voor een project), de Stichting Vrienden van het Openbaar Onderwijs Woldendorp (2.000 voor  het opzetten van de jeugdbibliotheek, de stichting Oude Groninger Kerken (3125 voor  het sleutelbewaardersproject) en  HSV Ons Genoegen (1.500 voor de aanleg van een vissteiger  voor mindervaliden). Het Stimuleringsfonds van Rabobank Noord-Groningen steunt projecten die bijdragen aan behoud en verbetering van een leefbare samenleving in Noord Groningen, met het oog op een duurzame toekomst. Door een subsidie uit het Rabobank Stimuleringsfonds draagt de bank bij aan de economische en maatschappelijke ontwikkeling van het werkgebied. De commissie Stimuleringsfonds van de bank komt een aantal keren per jaar bij elkaar en besluit volgens de voorwaarden over de aanvragen. De voorwaarden en hoe je een aanvraag kunt indienen zijn terug te vinden op: www.rabobank.nl/ng.