Voorlichting over gezonde voeding bij de ASWA

Appingedam - Diëtiste Petra den Engelsman van Diëtheek Appingedam geeft vrijdag 27 november van 10 tot 12 uur voorlichting over voeding in het ASWA-gebouw in Appingedam.

De onderwerpen die aan de orde komen zijn: gezonde voeding; extra vitamines tijdens de wintermaanden; suikers, vetten en gluten; voeding en 50-plussers.   Belangstellenden kunnen zich aanmelden bij het servicepunt in het ASWA gebouw of bellen met 626792. Aansluitend is er  het tweewekelijks buurtrestaurant  om 12.00 uur. Voor dit  samen eten project is ook opgave noodzakelijk.