Inspreekmogelijkheid raadsvergadering plannen Alders

Appingedam -   Tijdens een een extra raadsvergadering is er vandaag (donderdag 19 november) in Appingedam en andere 'bevingsgemeentes' ruim gelegenheid tot inspreken Dat kan aan het begin van de vergadering.

Het gaat over het op 4 november verschenen meerjarenprogramma Aardbevingsbestendig en Kansrijk Groningen van de Nationaal Coördinator Groningen, Hans Alders. De raad kan zienswijzen op het plan meegeven aan het college. In december besluiten de colleges, Gedeputeerde Staten en de ministerraad over het plan. De vergadering begint om 19.30 uur en wordt gehouden in de raadszaal, Wijkstraat 36. De vergadering kan live worden gevolgd via de webcastportal van de gemeente Appingedam.