PvdA Noord-Groningen wil stevige positie huiseigenaren

LOPPERSUM - De fracties van de Partij van de Arbeid in Noord-Groningen maken zich zorgen over de positie van de huiseigenaren in de aardbevingsgemeenten.

Lies Oldenhof, PvdA-fractievoorzitter in Loppersum, meent dat de afhandeling van het achterstallig onderhoud beter geregeld moet worden: “Huiseigenaren mogen niet gedwongen worden te investeren in een goed herstel van de schade. Voor de PvdA staat voorop dat onze inwoners een gelijke positie moeten hebben in vergelijking met inwoners die niet in het gaswinnningsgebied wonen. Met de Groninger Bodem Beweging zijn we het volstrekt eens: eigenaren kun je alleen vragen te investeren in hun eigen huis als dit ook noodzakelijk zou zijn geweest als er geen aardbevingen waren. We staan erop dat dit beter geregeld wordt in het Meerjarenprogramma ‘Aardbevingsbestendig en Kansrijk Groningen’." De PvdA hecht aan een goede uitwerking van de omgekeerde bewijslast: “De NAM mag niet weg komen met multicausaliteit en het appelleren aan verantwoordelijkheid van de inwoners. Wij vinden dat elke keer moet worden gekeken naar de situatie dat er geen gaswinning zou plaatsvinden,” aldus Oldenhof. De sociaal-democrate is erg kritisch over de NAM. “Dit bedrijf stelt zich zeer defensief op en vertrouwt de Groningers niet. Alles moet in procedures worden vervat. Laat de NAM beseffen dat de gaswinning tot meerkosten leidt waarvoor ze verantwoordelijkheid moet nemen. Geef de bewoners de kans om hun verbeterplannen in te passen in herstel. Heft in handen is een goede richting, een herstelplan moet vergoed worden.” Om de positie van huiseigenaren te versterken wil de PvdA een goede garantieregeling. “Het risico op waardeverlies ten gevolge van de aardbevingen wordt dan weggehaald bij de bewoners. Dat geeft de huiseigenaren de broodnodige rust. Noord-Groningen doet dan weer mee als vestigingsregio, zonder nadelen als gevolg van de gaswinning. Dit brengt de woningmarkt weer op gang en helpt verpaupering van de regio te voorkomen,” meent Oldenhof. Deze week vergaderen de raden van de aardbevingsgemeenten over het Meerjarenprogramma ‘Aardbevingsbestendig en Kansrijk Groningen’. De PvdA-fracties van Delfzijl, Loppersum, Appingedam, Eemsmond, Bedum, Winsum en De Marne pleiten in hun bijdragen voor een steviger positie van de huiseigenaren.