Commissie-Meijdam met Hans Alders naar Bedum

Bedum - De Commissie-Meijdam bezoekt zaterdag 21 november het gaswinningsgebied Groningen.

Tijdens dit bezoek gaat de commissie in gesprek met inwoners over wat er leeft in Groningen. De commissie vindt het belangrijk uit eerste hand de verhalen en ervaringen te horen van inwoners, zodat de commissie deze kan betrekken in het eindadvies dat in december wordt uitgebracht. Belangstellenden kunnen van 10.30 tot 13.00 uur terecht in het Trefcentrum, Prof. Mekelstraat 1-5 in Bedum. Tijdens deze inwonersbijeenkomst zal de commissie een toelichting geven op de eerder uitgebrachte (technische) adviezen. Op 23 juni verscheen het eerste advies en op 29 oktober heeft de commissie haar tweede advies aan de minister aangeboden. In de adviezen geeft de commissie aan welke risico’s aardbevingen in Groningen met zich meebrengen, hoe met deze risico’s moet worden omgegaan en welke mogelijkheden er zijn voor bouwkundige versterking. De commissie hanteert daarbij het uitgangspunt dat wonen en leven in Groningen weer even veilig moet worden als in de rest van Nederland. De commissie wil op 21 november de inwoners informeren over haar voorlopige bevindingen en met de aanwezigen van gedachten wisselen over denkrichtingen voor het eindadvies. De uitkomsten van het gesprek op 21 november betrekt de commissie in haar beraadslagingen over het eindadvies dat in december verschijnt. Ook de Nationaal Coördinator Groningen is op 21 november aanwezig. De commissie verzoekt geïnteresseerden om zich aan te melden via: commissiemeijdam@lysiasgroup.com.