Thema-avond duurzame energie in dorpen

Zijldijk -   Hoe kan jouw dorp instappen om energieneutraal of energiebewust te worden? Op woensdag 18 november houdt Groninger Dorpen om 19.30 uur een bijeenkomst over Duurzame Energie in het dorpshuis van Zijldijk.

Groninger Dorpen is de provinciale koepel voor dorpshuizen- en dorpsbelangenorganisaties in Groningen, die zich inzet voor de leefbaarheid op het platteland via haar leden en andere relevante organisaties. Duurzame energie is een belangrijk thema waar al veel dorpen zich mee bezig houden. De ambities verschillen per dorp en variëren van collectief energie besparen tot een geheel energieneutrale doelstelling. Op deze bijeenkomst is aandacht voor verschillende praktijkvoorbeelden, ervaringen en afwegingen van de initiatiefnemers. Er worden tevens concrete handreikingen gedaan aan dorpen die overwegen om in te stappen.   Daarnaast is er op de avonden informatie over een duurzaamheidsinitiatief uit de eigen regio en een presentatie van het project Buurkracht dat dorpen ondersteunt bij het proces naar energiebewustzijn en/of -besparing of productie van duurzame energie. Afsluitend zijn er korte “pitches” waarin de Groninger Energie Koepel, Netwerk Duurzame Dorpen en Servicepunt Lokale Energie Voorwaarts ieder hun mogelijkheden presenteren. Elke aanwezige krijgt na afloop een een informatiemap mee.