Nieuw sportproject brengt verschillende doelgroepen in beweging

Delfzijl - Stichting Sport4connect wil een schakel zijn in de lokale keten van zorgaanbieders waarbij zij via sport mensen in beweging zet. Dat doet de stcihting  vanaf  sportpark Centrum in Delfzijl.

Momenteel wordt al training gegeven aan bewoners van het Asielzoekers Centrum Delfzijl. Doel hierbij is de deelnemers afleiding te bieden en plezier te laten beleven door middel van, in dit geval, voetbaltraining. Epko de Vries en Rob Moes van Sport4Connect leggen uit wat zij de komende tijd aan activiteiten ontwikkelen: “Stichting Sport4connect gaat eentrainingsprogramma aanbieden voor verschillende doelgroepen. Zo wordt aan adolescenten training gegeven waarbij de nadruk ligt op versterking van de sociale verbondenheid en het leren regie nemen over de eigen mogelijkheden. Sport4connect maakt van sport een ‘vrijetijdsbesteding voor iedereen’. Dat doen ze samen met de gemeente en de verschillende sportclubs in Delfzijl. Hun activiteiten sluiten aan op het sportbeleid van de gemeente, waardoor ze de bezettingsgraad van de sportparken zien stijgen en bovendien mensen bereiken die normaal niet of nauwelijks met sport in aanmerking komen. Zoals jongeren waarbij het ontbreekt aan een concreet doel, aan 70-plussers die weinig sociale contacten hebben of aan mensen met een handicap die moeite hebben om hun draai te vinden in de maatschappij. Door allerlei activiteiten in de sportcomplexen van de eigen wijk te organiseren, maken ze mensen dichtbij huis warm voor sport. Het aanbieden van deze activiteiten is mede mogelijke gemaakt door een donatie van 3500 euro uit het Stimuleringsfonds van de Rabobank Noord-Groningen.