Verkeerslichten Ten Boer weer in oude stand

Ten Boer - De verkeersregelinstallatie (vri) in Ten Boer wordt opnieuw geprogrammeerd. De recent doorgevoerde wijziging leidt tot onduidelijke situaties.

Deze wijziging wordt nu teruggedraaid na klachten van weggebruikers. De verkeersregelinstallatie was ingesteld om een zo vlot mogelijke doorstroming van het verkeer op de N360 te bevorderen. Automobilisten vanuit de Gaykingastraat kregen groen licht, tegelijk met het autoverkeer vanaf de Boltweg. Vergelijkbare situaties zijn er op tal van kruispunten, waar het verkeer door middel van verkeerslichten wordt geregeld. Ondanks dat de wijziging met borden werd geaccentueerd, was het voor automobilisten kennelijk nog niet duidelijk. De provincie Groningen heeft, als wegbeheerder van de N360, opdracht gegeven de oude situatie terug te brengen. Dit gaat deels ten koste van een vlotte doorstroming op de N360. De meerkosten, die worden betaald uit het budget ‘herinrichting dorpsentree’ bedragen zo’n 5000 euro.