Afvalverbrander EEW wil met helft uitbreiden

Delfzijl - Afvalverbrander EEW  wil haar energie-uit-afvalcentrale op bedrijventerrein Oosterhorn in Delfzijl uitbreiden met een derde verbrandingslijn.

Met deze verbrandingslijn wil de Energy-from-Waste-Group extra stoom en elektriciteit opwekken. Het afval wordt aangevoerd per schip of vrachtwagen en de restproducten van de verbranding worden zoveel mogelijk hergebruikt. Voordat de provincie een vergunning geeft voor de uitbreiding, worden de milieueffecten in beeld gebracht. De Commissie m.e.r. adviseert om in het milieueffectrapport voor de uitbreiding van de EEW energie-uit-afvalcentrale in Delfzijl inzicht te geven in de milieueffecten van het hele afvalverwerkingsproces: van aanvoer van het afval tot en met verwerking van restproducten. Het is ook belangrijk te onderzoeken welke varianten mogelijk zijn binnen het afvalverwerkingsproces.