Kerstpakketten voor bemanning schepen Eemshaven

Eemsmond - Het is in het Eemsmond gebied al een oude traditie dat er voor de Kerstdagen kerstpakketten ten behoeve van de bemanningsleden aan boord van de in de havens Delfzijl en Eemshaven liggende schepen worden gebracht.

Vroeger gebeurde dit door de vrijwilligers van het Zeemanshuis te Delfzijl. Na sluiting van dit Zeemanshuis werd deze traditie over genomen door de vrijwilligers van het Zeemanshuis te Eemshaven. Het bouwen van de windmolenparken op de Noordzee levert het Zeemanshuis veel extra klandizie op van de met name in de Eemshaven liggende vaartuigen. Hele speciale vaartuigen zoals hefplatforms, sleepboten en supply vaartuigen worden hiervoor ingezet. Ook de andere scheepvaart levert extra werk op voor het Zeemanshuis in de Eemshaven. Om een en ander te kunnen bekostigen deed het Zeemanshuis een niet tevergeefs beroep op de Rotaryclub Groningen Noord en Groningen Seaports. Ook andere bedrijven, zoals onder andere Marin Ship Management te Delfzijl en Datema, gaven giften in natura voor dit goede doel. Dankzij deze sympathieke gebaren konden er in het Zeemanshuis 100 kerstpakketten worden samengesteld, later bleek dit zeker niet voldoende en diende de penningmeester van het Zeemanshuis ook nog financieel bij te springen.