Eerste exemplaar fotoboek Oosternieland

Oosternieland - Fotograaf Erik Visser uit Oosternieland heeft vanmorgen (14 oktober) het eerste exemplaar van het fotoboek Oosternieland 2015 officieel uitgereikt aan burgemeester Marijke van Beek van de gemeente Eemsmond.

Een groot aantal bewoners van Oosternieland was hierbij aanwezig. Het idee achter het boek is dat er de komende jaren naar verwachting veel zal gaan veranderen, vooral door de gevolgen van de aardbevingsproblematiek. Het boek beoogt een markeerpunt in de geschiedenis te zijn: zo zag Oosternieland er anno 2015 uit. Het hele proces heeft enkele maanden in beslag genomen. Gedurende deze maanden bleek al hoe actueel het idee achter het boek is. De NAM kocht 3 huizen in het dorp Oosternieland op. De sloopwerkzaamheden van twee daarvan worden vandaag afgerond en de berichten zijn dat de derde woning ook zal worden gesloopt. Drie huizen, waarvan twee centraal in het dorp gelegen, is veel voor het aangezicht van het dorp. Erik Visser benadrukte dat we herinneringen moeten koesteren, maar hij wees ook op kansen en mogelijkheden en hij sprak de wens uit dat de gemeente samen met de NAM en dorpsbewoners gezamenlijk nadere invulling aan de opengevallen plaatsen gaan geven. Burgemeester van Beek sprak in haar dankwoord haar bewondering uit voor de prachtige foto’s in het boek en ze verwees ook naar het werk van Erik Visser zoals zij dat kent vanuit de sociale media. Zij vertelde dat de uitgave van het boek voor het gemeentebestuur aanleiding is om nog eens goed te kijken naar de regelgeving met betrekking tot de sloop van woningen. Immers, het gaat bij de aankoop van woningen door de NAM niet alleen om een private overeenkomst tussen twee partijen, maar ook de effecten die sloop van woningen heeft op de openbare ruimte. Hier wil zij als verantwoordelijke voor de openbare ruimte zeggenschap in hebben. Vanuit de gemeente zullen dan ook de initiatieven van dorpsbelangen om met de NAM en de gemeente om te tafel te gaan van harte en concreet worden ondersteund. Een van de aspecten waar het college zich hard voor maakt is een goede uitkoopregeling. Daarbij maakte te ze vergelijking met de regeling zoals die in Moerdijk van kracht is. Het effect daar is niet dat mensen massaal vertrekken, maar dat hen het perspectief wordt geboden dat wanneer er een moment komt dat ze willen vertrekken, daar de mogelijkheid voor aanwezig is. Het fotoboek is te bestellen via de website www.ewvisser.nl.