Appingedam zoekt het qua armoedebeleid in samenwerking

Appingedam - De gemeente Appingedam heeft nieuw armoedebeleid ontwikkeld. 

De notitie Meer samenwerking, minder armoede, armoedebeleid gemeente Appingedam 2015 - 2020 wordt op maandag 5 oktober 2015 in de raadscommissie besproken en op 15 oktober 2015 in de gemeenteraad. De gemeente stimuleert samenwerking met maatschappelijke organisaties zoals Leergeld en Humanitas, het Jeugdsportfonds, welzijnsorganisaties en sportverenigingen om armoede en schuldenproblematiek te verminderen. Ook zal meer bekendheid worden gegeven geven aan particuliere fondsen en aan de Stichting Urgente Noden (SUN). Het nieuwe beleid heeft als doel om  inwoners meer kansen te geven om volwaardig mee te doen aan school of werk, het verenigingsleven, sport en cultuur. Door nieuwe wetgeving en nieuwe taken voor de gemeente was het belangrijk om het armoedebeleid te herijken. Uit onderzoek is gebleken dat de gemeente Appingedam goede voorzieningen heeft voor minima. Desondanks is in Appingedam, net als in de rest van Nederland, het aantal mensen dat moet rondkomen van weinig geld toegenomen. Ook zijn er meer mensen met schulden. Dit hangt samen met de gevolgen van de economische crisis. Momenteel heeft ongeveer 12,5% van de huishoudens in de gemeente Appingedam een inkomen op het sociaal minimum. In 2014 waren 220 inwoners cliënt bij de Volkskredietbank Noordoost- Groningen. Ook deden 25 gezinnen in Appingedam een aanvraag bij Stichting Leergeld. 21 Gezinnen deden een beroep op de Voedselbank. De gemeente Appingedam subsidieert de Voedselbank. Tevens ondersteunt de gemeente Humanitas Thuisadministratie en de formulierenbrigade om mensen die dat nodig hebben hulp te bieden bij hun administratie. Door goed minimabeleid en schuldhulpverlening wordt armoede voorkomen en verminderd. Hierin wordt extra aandacht besteed aan kinderen en jeugd. Dit krijgt ook vorm via een nieuwe website: www.kansvooruwkind.nl.