6000 Handtekeningen Muzeeaquarium; 2200 bezoekers meer

Delfzijl - Er zijn sinds mei 6000 handtekeningen binnengekomen in de actie voor het behoud van het museum. De actie is inmiddels stopgezet.

Twee inwoners van Delfzijl,  Cor Kappen en Rene Perdok, begonnen met een handtekeningenactie. Op 27 mei zijn 3800 handtekeningen aangeboden aan de burgemeester. Dit was het resultaat van drie weken actie voeren. Daarna is de handtekeningen actie op kleine schaal voortgezet.   De bezoekers weten  de weg naar het museum ook steeds beter te vinden. Er zijn al ruim 2200 meer bezoekers geweest dan in 2014 in dezelfde periode. Het bezoekersaantal zal waarschijnlijk de 19.000 passeren. Het bestuur van het museum, dat  dit jaar 85 jaar bestaat,  spreekt de hoop uit, dat het museum nog lang op de huidige locatie voor Delfzijl behouden mag blijven en bereidt zich voor op verdere stappen. De exposities Batterie van Delfzijl en de Bevrijding van Delfzijl zijn verlengd.