40% Inwoners aardbevingsgebied wil weg

Loppersum - De bewonersenquête van OTB toont dat de gevolgens van aardbevingen op leefbaarheid enorm zijn. Onder de respondenten wil bijna 40% zeker of misschien verhuizen. Landelijk is dat 29%.

Een groot gedeelte daarvan wil het risicogebied uit. Aan het onderzoek naar woonbeleving en woniningbehoeften, in opdracht van de Dialoogtafel, deden 4266 mensen in 9 gemeenten mee. Opvallend resultaat is dat de tevredenheid over de leefbaarheid van de woonomgeving zeer laag is: slechts 55% geeft aan tevreden of zeer tevreden te zijn. De De aardbevingen spelen een belangrijke rol in de wens om te verhuizen. Voor de mensen die aangeven misschien te willen verhuizen, hangt dit in sterke mate af van het overheidsbeleid ten aanzien van de aardbevingen. Veel mensen staan open voor een goede opkoopregeling. En als de overheid de woning aardbevingsbestendig maakt, blijft de meerderheid graag in de eigen woning wonen. De privé- en werksituatie, die normaal gesproken het belangrijkste motief is om te verhuizen, speelt in dit gebied een kleinere rol dan elders.