Sociale woningbouw op het platteland: boek, tentoonstelling en theaterstuk

Usquert - Stichting Berlagehuis Usquert, het Noordelijk Bouw- en Architectuurcentrum, presenteert het project Duizend Huizen, over het 1000 Woningenplan uit 1950: hoe het zover kwam, hoe het was én hoe het verder ging.

Vijf jaar na de oorlog werd eindelijk de schrijnende woningnood in de dorpen van Groningen aangepakt. Het 1000 Woningenplan uit 1950, bedacht door burgemeester Huib Ottevanger van Ulrum, zorgde voor de bouw van 1165 arbeiderswoningen in 31 Groningse gemeenten tegelijk. Door de toepassing van zogeheten systeembouw kon er veel meer worden gebouwd dan normaal en werd het 1000 Woningenplan het eerste grootschalige wederopbouwproject van Nederland. Dat is nu 65 jaar geleden en de meeste van deze huizen zijn inmiddels gesloopt. Maar een kleiner gedeelte staat er nog en wordt nog volop bewoond. Het boek  Zestien vierkante meter, over de achtergronden, het ontstaan en de uitvoering van het 1000 Woningenplan, is verkrijgbaar op de tentoonstelling 1000 Woningenplan in het Berlagehuis in Usquert, van 19 september tot 16 november. Deze tentoonstelling, gemaakt door Beno en Elzo Hofman, bevat veel historisch fotomateriaal, een maquette van een rijtje woningen en  een origineel tegeltableau met de gemeentewapens. Ook draait er de documentaire Duizend huizen, waarin bewoners van het eerste uur hun herinneringen aan de woningen ophalen. Maar ook de huidige bewoners komen aan het woord en laten hun huizen zien, met enige trots of met lichte schroom. Verder zullen er de inzendingen te zien zijn van de studentenprijsvraag Een nieuw leven voor de duizend huizen, over een mogelijk tweede leven voor de resterende woningen van het 1000 Woningenplan, uitgeschreven voor de tweede- en derdejaars Vormgeving en Communicatie van Academie Minerva. Als klap op de vuurpijl is er het speciaal voor dit project geschreven theaterstuk Eén uit duizend van Alina Kiers, dat door haar wordt opgevoerd in vijf dorpen in zo’n 1000 Woningenplan-huis zélf. Met dank aan een vijftal Groninger woningbouwcorporaties, die ieder zo’n huis ter beschikking stellen. De eerste uitvoeringen zijn in Leek, op 11, 12 en 13 september. Daarna volgen Uithuizen (18, 19 en 20 september), Wehe-den Hoorn (25, 26 en 27 september) en Ter Apel (2, 3 en 4 oktober). Reserveren kan via de website www.1000-huizen.nl. Hieraan gekoppeld is een scholierenopdracht: VMBO-basis-leerlingen van het Hogeland College in Wehe-den Hoorn zorgen voor de historische inrichting van de (kleine) jongensslaapkamer anno 1960, te bezichtigen door bezoekers van de theatervoorstelling. De opening van de tentoonstelling wordt  vrijdag 18 september om 16.00 uur in het Berlagehuis in Usquert verricht door Marc Calon, voorzitter van de Vereniging van Woningcorporaties. Bij die gelegenheid zal hem ook het eerste exemplaar van het boek worden aangeboden.