Gedeputeerde onthult impressies nieuw winkelgebied Delfzijl

DELFZIJL - Gedeputeerde Eelco Eikenaar (SP)  heeft vandaag tijdens een werkbezoek aan de gemeente Delfzijl enkele impressies  van het nieuwe winkelgebied onthuld.

Met de foto-impressies is te zien hoe de heringerichte straten van het kernwinkelgebied eruit komen de zien als deze operatie naar verwachting begin juni 2016 klaar is. De fotodoeken blijven gedurende het hele project zichtbaar op de bouwhekken die in fasen door het centrum schuiven. Naast herbestrating en herinrichting wordt meteen een schoonwaterriool aangelegd en ondergrondse afvalstoffencontainers. Wethouder Rijzebol: "De werkzaamheden zijn zo gepland dat ze voor DelfSail (29 juni tot 3 juli) klaar zijn. We liggen goed op schema." Gedeputeerde Eikenaar bracht een werkbezoek aan de gemeente Delfzijl om zich op de hoogte te stellen van de ontwikkelingen in het centrum en de verbinding ervan naar het strand en de zeewering. "Fijn om te zien dat de plannen waar we al jaren aan gewerkt hebben, nu worden gerealiseerd. Als provincie hebben wij hieraan graag onze bijdrage geleverd." De provincie heeft de zogenaamde WEL-gelden (Wonen, Economie en Leefbaarheid) beschikbaar gesteld. De kosten van de herinrichting van het winkelgebied bedragen € 2,4 miljoen. Belangrijk aandachtspunt bij de herinrichting is de bereikbaarheid van de winkels. "We doen er alles aan om hinder voor winkelend publiek en winkeliers zoveel mogelijk te beperken,"aldus wethouder Rijzebol. Bij de aanleg van de nieuwe riolering – in december zal die klaar zijn-  komt er eerst tijdelijke bestrating. Het centrum krijgt meer bomen, nieuwe verlichting, bestrating die verschillend gebruik van de straat accentueert, een terras in de Landstraat en waterspuiterjes in de Poststraat.