Fotoboek over Groningen voor Villa Joep

Winsum - De Kiwanis Clubs uit Winsum en Groningen bereiden een fotoboek voor met daarin 100 foto’s van de mooiste plekjes in stad en provincie Groningen.

Het boek Grunnegers II zal in november 2015 verschijnen en is een vervolg op het succesvolle Grunnegers uit 2011. Het vorige boek Grunnegers heeft ruim € 12.500,- opgebracht ten bate van Het Kiwanis Huis bij het Brandwondencentrum in het Groninger Martini Ziekenhuis. Het batig saldo is deze keer voor Villa Joep. Villa Joep wil neuroblastoom kinderkanker de wereld uit helpen door de overlevingskansen voor ieder kind met deze aandoening stelselmatig te verhogen. Dit willen zij realiseren aan de hand van het (co-)financieren van gericht onderzoek op dit gebied. Ze willen een zo groot mogelijke impact maken met de hen toevertrouwde financiële middelen. De twee Kiwanis Clubs zijn onder meer via fotoclubs, fotobladen en fotozaken op zoek gegaan naar fotografen die bereid zijn hun werk in te zenden. De foto’s zullen vergezeld gaan van bondige teksten. Ten behoeve van het boek is een speciale website ingericht: www.kiwanisfotoboek.nl. De Clubs willen fotografen oproepen beelden in te sturen van hun mooiste plekje van Groningen. Dit kan nog tot 1 oktober.