Eind dit jaar duidelijkheid over gemeentelijke herindeling

Delfzijl - Groninger gemeenten geven voor het eind van dit jaar duidelijkheid over hun eindbeeld van de gemeentelijke herindeling.

Die intentie hebben de provincie en de Vereniging van Groninger Gemeenten (VGG) tegen elkaar uitgesproken. De Groninger gemeenten en de provincie zijn het erover eens dat herindeling noodzakelijk is voor de gemeenten om nu en in de toekomst hun taken goed te kunnen blijven uitvoeren. De provincie Groningen wil de gemeenten bij de herindeling ondersteunen. Met het aantreden van het nieuwe college van Gedeputeerde Staten in mei werd op het gebied van de herindeling een nieuwe koers ingezet. De provincie Groningen legt de keuze voor herindeling bij de gemeenten neer. Voorwaarde is wel dat dit gemeenten oplevert die voldoende bestuurskracht hebben om alle huidige en toekomstige taken op een goede manier kunnen uitvoeren. Gedeputeerde Brouns, die zich vanuit zijn portefeuille bezighoudt met de gemeentelijke herindeling, voerde in de afgelopen maanden gesprekken met de 23 gemeenten en de VGG. Die gesprekken zijn constructief verlopen. De gemeenten en gedeputeerde Staten onderschrijven nog steeds de conclusies van de commissie-Jansen uit het rapport 'Grenzeloos Gunnen' (2013) over de bestuurlijke organisatie van de Groninger gemeenten. Volgens het rapport zijn grotere gemeenten nodig om de maatschappelijke vraagstukken in de provincie van passende maatregelen te voorzien en om het toenemend aantal taken van gemeenten goed te kunnen uitvoeren. Van een aantal gemeenten is nu duidelijk dat zij samen stappen op weg naar herindeling willen zetten. Dat zijn de gemeenten Hoogezand-Sappemeer, Menterwolde en Slochteren; de gemeenten Bellingwedde en Vlagtwedde, en de gemeenten Grootegast, Leek, Marum en Zuidhorn. Het bestuurlijke eindbeeld van de overige gemeenten is nog niet duidelijk. Deze gemeenten kunnen nu zelf met voorstellen voor een herindeling komen.