Usmany geeft startschot voor nieuwe stadstuin

Appingedam - Onder het toeziend oog van zo'n 20 kinderen werden de plantenbakken voor de nieuwe stadstuin in Appingedam donderdag feestelijk in gebruik genomen.

Het is de bedoeling dat de plantenbakken bij gaan dragen aan de participatiesamenleving. “Het is een proefproject,” legt wethouder Annelies Usmany van de gemeente Appingedam  uit. “Het is de bedoeling dat de plantenbakken, die komen te staan bij het voormalige kantoor van de inmiddels gesloopte kartonfabriek De Eendracht, samen een soort moderne volkstuin worden. De ASWA gaat het project uitvoeren en zal belangstellenden enthousiasmeren. Ook de brede scholen krijgen een plantenbak, die ze bijvoorbeeld kunnen gebruiken voor het onderwijs. Het kan de kinderen helpen bij het bewustmakingsproces van de voedselketen.” Het waren dan ook de kinderen die samen met Usmany de bakken feestelijk inluidden. De plantenbakken kregen een stoere stempel, wat vooral de interesse van het jeugdig publiek trok. “Het is een uniek project,” vervolgt Usmany. “Het stadstuinieren is in opkomst en in steden als Berlijn, London en Amsterdam zie je de moderne volkstuinen opkomen. Dat heeft ons ertoe aangezet om in Appingedam ook met dit project te starten. Als het een succes wordt, is het bespreekbaar dat het project ook elders in de Fivelstad kan worden opgezet. In eerste instantie komen er op het terrein van de Eendracht 40 bakken, maar dat aantal kan uitgebreid worden. Het project draagt bij aan in de invulling van het voormalig Eendrachtsterrein. Men is daar volop aan het saneren en het is nog te vroeg om in de grond te gaan tuinieren. Daarom is ervoor gekozen om boven de grond planten te poten in mobiele bakken. Doordat de hele buurt er zijn steentje aan kan bijdragen, noem ik het ‘Eendrachtig tuinieren’ Er zijn vorig jaar al wel snelgroeiende bomen gepland. Het hout van deze bomen wordt nu gebruikt om plantenbakken van te maken.” Behalve de gemeente Appingedam is ook uitvoerder ASWA ervan overtuigd dat het project een succes wordt Directeur Nynke Walstra voorziet dat het stadstuinierproject een aanvulling is voor bestaande projecten. “ Met het project ‘De Inzet’ zijn we bezig om de afstand naar de arbeidsmarkt voor langdurig werklozen te verkleinen. We leiden de mensen op tot vrijwilligers. Het stadstuinieren kan daar mooi in passen. Het fruit dat geoogst wordt, kan ook gebruikt worden voor het project ‘Koken voor ouderen’’. Om snel zichtbaar resultaat te zien, komen in enkele bakken makkelijke groente- en fruitplanten. Het is wel de bedoeling dat de mensen het zelf gaan doen. De eerste berichten onder de bewoners zijn positief. De bakken komen begin 2016 op het terrein van de Eendracht te staan.” Mark Giesolf