Tekening Inaya ondersteunt actie verkeersveiligheid ‘t Zigt en Zaaier

Delfzijl - Wethouder Jan Menninga heeft maandagmorgen samen met Inaya Klerks een sandwichbord onthuld bij de scholen ’t Zigt en de Zaaier om de verkeersveiligheid rondom beide scholen te verbeteren.

De leerlinge van groep 6 van obs ’t Zigt maakte de winnende tekening voor de campagne van Veilig Verkeer Nederland (VVN) ‘We gaan weer naar school’. VVN heeft kinderen gevraagd om een tekening te maken van een verkeerssituatie in de buurt van hun school die zij zelf gevaarlijk of lastig vinden. Kinderen beleven het verkeer heel anders dan volwassenen en een kindertekening maakt volwassen weggebruikers daar extra bewust van. In iedere provincie is een winnende tekening gekozen die bij de start van het nieuwe schooljaar prijkt op honderden ansichtkaarten en sandwichborden. De leerlingen van groep 7 hebben deze ansichtkaarten na de onthulling in de buurt uitgedeeld. De overlast van geparkeerde auto’s is al jaren een groot probleem bij beide scholen. Het verkeersveiligheidsprobleem hier is de vele auto's die keren, achteruit rijden en op stoepen parkeren. Ouders en bezoekers willen allemaal dicht bij school parkeren en dit geeft onveilige situaties. Een woordvoerder van VVN maakte nog eens extra duidelijk dat het probleem bij de ouders ligt. “Kinderen hebben er geen probleem mee om lopend of op de fiets naar school te gaan.” De onthulling markeert daarnaast het einde van een traject om de verkeerssituatie rond de basisscholen Zaaier en 't Zigt veiliger te maken. Onder leiding van VVN hebben de basisscholen, verkeersouders, buurtvertegenwoordigers, politie en gemeente een verkeerskrant ontwikkeld met gedragsafspraken voor een veilige verkeersituatie rond de scholen. Fysiek zijn er ook enkele aanpassingen gedaan rond de scholen. Bijvoorbeeld het opfrissen van de oranje belijning op de straat en het wegdek voorzien van de tekst 'Schoolzone'. Ook is het doodlopende gedeelte van het Gersteland dat voor de scholen langs loopt, verboden verklaard voor gemotoriseerde verkeer.