Inloopochtend restauratie kerk Termunten

TERMUNTEN - Om de voortgang van de restauratie van de kerk in Termunten te bekijken wordt zaterdag 16 februari van 09.00 tot 12.00 uur een inloopochtend gehouden.

Het is een unieke gelegenheid om de gewelven een keer van dichtbij te gaan bekijken en vragen te stellen over de werkzaamheden. In de kerk zijn de aannemer, architect, de culturele commissie en een medewerker van de Stichting Oude Groninger Kerken aanwezig voor tekst en uitleg over de restauratie en de toekomstplannen voor de kerk. Door de ligging direct aan de Eems is de kerk in de loop van de eeuwen regelmatig getroffen door stormvloeden en oorlogshandelingen.

Het gehele interieur van de kerk van Termunten wordt gerestaureerd. Met name het interieur (stuc- en schilderwerk) en de glas-in-lood ramen van de kerk verkeren in zo slechte staat zodat een grondige restauratie noodzakelijk is. Inmiddels zijn werknemers van Bouwbedrijf Dijkstra De Graaf hard aan het werk zodat de restauratie begin april 2019 kan worden afgerond. De werkzaamheden betreffen een technische, conserverende restauratie. Door Kijlstra-Brouwer restauratiearchitecten is een zorgvuldig restauratieplan opgesteld waarbij de kerk op een terughoudende manier gerestaureerd wordt. Ook buiten staat de kerk in de steigers om waar nodig voegwerk en stenen te repareren.

Deze restauratie wordt mede mogelijk gemaakt door een restauratiesubsidie van de Provincie Groningen in het kader van de subsidieregeling Restauratie Rijksmonumenten provincie Groningen (BRRG), bijdragen van het Prins Bernhard Cultuurfonds, Fonds Eemsmond en het J.B. Scholtenfonds.