Makkelijker aanbouw of garage plaatsen in Delfzijl

Delfzijl - De regels om een aanbouw of garage te realiseren worden in de gemeente Delfzijl versoepeld.

De gemeente past haar planologisch beleid 'kruimelgevallen' aan om beter aan te sluiten bij landelijke richtlijnen. Hierdoor worden de bouwmogelijkheden voor inwoners en ondernemers van de gemeente verruimd. De verruiming heeft vooral betrekking op de mogelijkheden voor het bouwen van bijbehorende bouwwerken (bijvoorbeeld aanbouw, uitbouw, schuur, garage) en op de realisatie van mantelzorgvoorzieningen binnen de bebouwde kom. Ander onderdeel van het aangepaste beleid zijn de nieuwe regels voor het wijzigen van gebruik van bouwwerken, het aantal vierkante meters van bijbehorende bouwwerken en het gebruik van gronden voor een niet-ingrijpende herinrichting van het openbaar gebied.

Regels voor uitzondering op bestemmingsplannen

Het beleid 'kruimelgevallen' geeft aan of, en hoe de gemeente in individuele gevallen een uitzondering kan maken op bestemmingsplannen. Het gaat dan om gevallen waarbij de relatief globale bestemmingsplanregels onterecht beperkingen opleveren. Het nieuwe beleid is een actualisatie van het beleid uit 2012 en is aangepast vanwege diverse wijzigingen in het Besluit omgevingsrecht (Bor) per 1 november 2014.