Spong advocaat voor de GBB contra de NAM

NOORD-GRONINGEN - Op verzoek van de Groninger Bodem Beweging (GBB) onderzoekt de advocaat mr. Gerard Spong de strafrechtelijke mogelijkheden contra de NAM, tot en met het Europese Hof voor de Rechten van de Mens.

De GBB vindt dat het ongestraft schade veroorzaken door de NAM het rechtsgevoel tart en onduldbaar is. Vandaar dat Mr. G. Spong is gevraagd om de juridische mogelijkheden te onderzoeken.