Buurt leeft mee met project Groen voor Rood

Delfzijl - De realisatie van het project Groen voor Rood wordt steeds meer zichtbaar in Delfzijl Noord. Behalve dat een stuk braakliggend land wordt opgeknapt, zorgt het ook voor verbroedering.

“In 2010 zijn we begonnen met de invulling van het project Groen voor Rood,” vertelt Silly Udema, coördinator van de belevingstuin. “Het gras stond toen twee meter hoog. Na het bewerken van de grond, waarbij ook nog eens een brisantgranaat werd gevonden, zijn we sinds vorig jaar bezig met de inrichting van het project. Momenteel wordt de bestrating van de belevingstuin aangelegd. Op de 4 hectare grond worden een belevingstuin, een amfitheater, een speelweide, een dierweide, een boomgaard en een voetbalkooi gerealiseerd. Het is duidelijk een project voor iedereen. Je merkt dat mensen dan ook zuinig zijn op de aangelegde tuinen. Bij iedereen leeft het gevoel dat het van hen is. In 2016 moet het hele project af zijn. Zoals het nu lijkt, gaat dat lukken.” “Doordat de plannen zijn gemaakt door de buurt, is de betrokkenheid van de inwoners van de wijk groot,” vervolgt Udema die zelf ook al jaren in de wijk woont en zowel de opbloei als de achteruitgang van Delfzijl Noord heeft meegemaakt. “In het begin was er enige terughoudendheid, maar dat is nu wel voorbij. De bewoners zien dat er iets ontstaat en dat is natuurlijk positief. Mensen komen regelmatig een kijkje nemen en vragen naar de stand van zaken. De mensen die meehelpen komen bijna allemaal uit de wijk. Een ieder doet dat op zijn eigen manier. Het leuke is dat de mensen elkaar voor die tijd niet kenden, maar in de loop der tijd zijn er vriendschappen ontstaan. De onderlinge sfeer is dan ook erg goed. Ook de ondernemers zijn zeer betrokken bij het project. Van de winkeliers uit het winkelcentrum De Wending krijgen we bijvoorbeeld geregeld wat lekkers aangeboden. De hele buurt leeft dus mee.” “Ook BettingeStaete is nauw betrokken bij het project,” vertelt Janneke Stam, die leiding geeft aan Groen voor Rood. “Eigenlijk is de belevingstuin vooral bedoeld voor de bewoners van BettingeStaete. Ouderen en dementerenden vinden het heerlijk om te genieten van de geuren en kleuren van de tuin. Met name bij dementerenden worden de zintuigen geprikkeld en dat is goed voor hun ontwikkeling.” Behalve de omwonenden is ook de gemeente Delfzijl partij. “Met de gemeente is recent een beheerovereenkomst getekend, vervolgt Stam. “De Stichting Bewonersbedrijf Delfzijl Noord heeft het onderhoud overgenomen van de gemeente. Daar wordt ook op gecontroleerd. Uiteraard blijft de gemeente wel ondersteunen. Met name voor het groot onderhoud, draagt zij haar steentje bij.” Mark Giesolf