Nieuwe lotgenotengroep Steunpunt Verlies en Rouw

Delfzijl - Steunpunt Verlies en Rouw start in september weer met een lotgenoten groep in Delfzijl. Op 7 september is er een informatiemiddag,

Het steunpunt is een laagdrempelige voorziening voor mensen die te maken hebben met een onomkeerbaar verlies en hierin vastlopen en zelf geen mogelijkheden zien om hiermee om te gaan. Het kan helend zijn om ervaringen van verlies te delen met lotgenoten, zodat het uiteindelijk bij je leven hoort. Uitgangspunt is, dat men als begeleider inspeelt op de behoefte van de betrokkenen, dat men de deelnemers als het ware volgt in hun proces, herkenning en erkenning biedt. Door deze wijze van begeleiding kan men verwachten, dat er wederzijds vertrouwen binnen de groep en begeleiders ontstaat, zodat na enige tijd er ruimte is voor perspectief voor de toekomst. Wilt u liever niet deelnemen aan een groep, dan is er ook de mogelijkheid om u individueel te ondersteunen. Men kan contact opnemen met: Anneke Zuidema: 06­42892148 of Gerda Timmer: 06­42904414.