Einde Bronsmuseum in zicht

Appingedam - Het lijkt erop dat het niet lang meer duurt voordat het Bronsmotoren Museum in Appingedam tot de verleden tijd behoort.

Diverse schuldeisers hebben namelijk beslag gelegd op de bezittingen van het museum. Dit blijkt uit stukken die de Eemsbode onder ogen heeft gekregen. De oorzaak van de onzekere toekomst van het museum is te wijten aan de conflicten tussen de bedrijven van de bestuurder van de stichting, Anne Nijboer, en hun schuldeiser. Nijboer is behalve voorzitter van de Stichting Bronsmotoren Museum en de Stichting Collectie Bronsmotoren, ook eigenaar van verschillende bedrijven die allemaal werkzaamheden verrichten op het terrein van de stichting in Appingedam. Alle bedrijven houden zich bezig met het werken aan motoren. Volgens de schuldeisers lijkt het erop dat de bedrijven zo zijn opgezet om schuldeisers te ontlopen. Volgens hen is het niet duidelijk wie eigenaar is van de inventaris en de voorraden die aanwezig zijn in Appingedam. En juist dat heeft er toe geleid dat zij aan de rechtbank Noord-Nederland verlof hebben gevraagd om, naast de bezittingen van de bedrijven van Nijboer, ook beslag te leggen op de bezittingen, waaronder het archief, het inventaris en de voorraad, van het Brons Motoren Museum. Daarnaast is ook gevraagd om op het pand waarin het museum is gevestigd beslag te leggen. De rechtbank heeft dit verlof gegeven en recent is er door de deurwaarder beslag gelegd op zowel de bankrekeningen als de bezittingen van het Bronsmotoren Museum. Tevens is er ook beslag gelegd op het privévermogen van Nijboer. Behalve de schuldeisers van de bedrijven van Nijboer, waarvan Eemshaven Properties en Facilties de belangrijkste is en een vordering van 745.000 euro op Nijboer heeft, loopt er ook nog altijd het conflict over de betaling van de huur tussen het Bronsmotoren Museum en Control Seal. Door de beslaglegging wordt het voor het museum heel moeilijk om de verplichtingen naar Control Seal na te komen en is een oplossing voor het conflict tussen beide partijen niet dichterbij gekomen. Ook op het historische archief van het museum is beslag gelegd. Het gevaar bestaat dat deze collectie niet intact blijft, maar versnipperd raakt in diverse onderdelen. Mark Giesolf