Nooit eerder vertoonde Ploegschilderijen in De Groninger Zilverkamer

Appingedam - Nooit eerder in het openbaar vertoonde schilderijen van leden van de Groninger Ploeg zijn van 18 juli tot 19 september te zien in de Groninger Zilverkamer.

Ze maken deel uit van tentoonstelling Stad en Ommeland, die geheel is samengesteld uit particulier bezit, welwillend voor deze gelegenheid afgestaan. De expositie wordt vrijdag 17 juli om 17 uur geopend door kunsthandelaar en Ploeg-kenner Richard ter Borg. Tijdens haar zoektochten naar Gronings Zilver ontmoet Herma Grimmius dikwijls mensen die over prachtige schilderijen van één van de Ploegleden beschikken. Achter elk schilderij schuilt een eigen verhaal. Een inventarisatie leerde snel dat de werken gezamenlijk een prachtig beeld zouden opleveren van Stad en Ommeland en hun bewoners. Zo rijpte bij haar gaandeweg het idee om daarmee iets te doen in de Groninger Zilverkamer van het SNS-fonds Eemsmond, waarvan zij de beheerster is. De lijst met tot nu toe ongetoonde kunstwerken van Groninger bodem, laat de bekende namen zien van oude en nieuwe leden van de Groninger Ploeg. Uiteraard prijken Johan Dijkstra, Jan Altink, Jannes de Vries en Arie Zuidersma op de lijst; maar ook Bé Kracht, Ysse Betten, Hil van Calcar, Maarten Klompien, Ruurd Elzer, Riekele Prins, Ben Walrecht en Herman Rinket. Op de expositie zijn ook vijf werken van Reggie Scherpbier te zien, die los van de Ploeg z’n eigen gang bleef gaan, maar om financiële redenen nooit lid werd. Zijn schilderijen vormen een welkome aanvulling. Wie de Ploeg-expositie bezoekt, maakt tevens kennis met de nieuwste aanwinsten van de Groninger Zilverkamer. Niet alleen is het Groninger Kerkzilver uitgebreid in samenwerking met het Groninger Museum (conservator Egge Knol) en de Groninger kerken, ook wordt een verzameling porselein geëxposeerd, van iemand die al op 8-jarige leeftijd begon met verzamelen. Daaronder bevinden zich unieke stukken Chinees porselein. Verder laat de Groninger Zilverkamer 30 zilverwerken zien uit aankopen waarmee de eigen verzameling de afgelopen maanden is uitgebreid. De eigenaren die hun bezit ter beschikking stelden, willen om begrijpelijke redenen liever niet met naam en toenaam worden genoemd. Wel hebben enkelen te kennen gegeven een deel van hun bezit te willen verkopen.