Gemeente Loppersum vervangt openbare verlichting in dorpskernen

WIRDUM - De openbare verlichting in een aantal dorpskernen van de gemeente Loppersum wordt vanaf maandag 13 juli vervangen.

De huidige openbare verlichting is in deze dorpskernen sterk verouderd. Daarom is in 2014 het Vervangingsplan Openbare Verlichting vastgesteld. Dit plan wordt uitgevoerd in de periode half juli tot eind september 2015. In Middelstum, Garrelsweer, Westeremden en Stedum is het vervangen van de openbare verlichting reeds gestart als onderdeel van de herinrichting. Volgens wethouder Pier Prins zijn er nu nogal wat storingen. "Zodra de nieuwe verlichting is geplaatst, zal het aantal storingen afnemen. Vanuit het aspect duurzaamheid kiest de gemeente voor LED-verlichting. Er komt variatie in het soort armaturen, van klassiek tot modern. In de herinrichtingsdorpen is al te zien hoe mooi het resultaat wordt." Het vervangen van de verlichting zal per dorp worden uitgevoerd. In de week van 13 juli wordt begonnen in Wirdum. Daarna volgen Garsthuizen, Westeremden, Garrelsweer (buiten de herinrichting), Eenum, Huizinge, Westerwijtwerd, Oosterwijtwerd en Leermens. De werkzaamheden worden uitgevoerd door ZIUT. Indien er sprake is van bijzondere gevallen, dan worden de werkzaamheden individueel met de betrokken inwoners besproken. De dorpen Zijldijk, Zeerijp en 't Zandt krijgen in de loop van 2016 nieuwe straatlantaarns.