Burgemeester Emme Groot benoemd tot Ridder

Delfzijl - Commissaris van de Koning Max van den Berg heeft vrijdag een koninklijke onderscheiding uitgereikt aan burgemeester Emme Groot. Dit deed hij tijdens de afscheidsreceptie van de burgemeester. Groot is benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau.

De burgemeester ontvangt de onderscheiding omdat hij een sleutelrol heeft vervult bij het oppakken van de belangrijkste opgaven die de gemeente Delfzijl kent. Met name de demografische ontwikkelingen, de ruimtelijke gevolgen hiervan en gevolgen van de gaswinning. Daarnaast was hij bestuurlijke trekker van diverse grootschalige projecten zoals de Ontwikkelingsvisie en de Economische visie Eemsdelta 2030, het Woon- en leefbaarheidsplan en de Havenvisie. Mede door de inspanningen van de vertrekkende burgemeester is het project Marconi (veilige kustverdediging en het verbinden van de stad Delfzijl met de haven) tot stand gekomen. Dit dankzij de verbindende rol die hij speelde en het draagvlak dat hij creëerde bij interne en externe partijen. Door het binnenhalen van diverse subsidies kunnen de plannen nu daadwerkelijk worden uitgevoerd. Emme Grootheeft Delfzijl weer op de kaart gezet.