Mogelijk brandweerkazerne aan rand Chemiepark

Delfzijl - Er komt mogelijk een gezamenlijke brandweerkazerne van de reguliere- en de bedrijfsbrandweer aan de rand van het Chemiepark in Delfzijl.

Veiligheidsregio Groningen en het Chemie Park Delfzijl gaan een nauwere samenwerking tussen overheidsbrandweer en bedrijfsbrandweer verkennen. Dit hebben betrokken partijen afgesproken in een intentieverklaring die woensdag 10 juni wordt ondertekend. De partijen willen de handen ineen slaan om de veiligheid en brandweerzorg op het Chemie Park te versterken en mogelijk uit te breiden naar industriegebied Oosterhorn in Delfzijl. Daarmee ontstaat een bijzondere publiek-private samenwerking tussen overheids- en bedrijfsbrandweer. Een mogelijke uitkomst is het realiseren van een gezamenlijke brandweerkazerne aan de rand van het Chemie Park met een voltijds bezetting, afgestemd op de risico’s in het gebied. Naast de personele en materiële componenten van de brandweerkazerne proberen partijen gezamenlijk invulling te geven aan de juridische vorm van de samenwerking, waaronder besluitvorming, verantwoordelijkheden en bevoegdheden. Andere gespreksonderwerpen betreffen het verzorgingsgebied, participatie van andere belanghebbenden, paraatheid en operationele voorbereiding, financiën, materieel en communicatie. De inbreng en betrokkenheid van een professionele onderneming Falck Fire Services, die uitvoering geeft aan de bedrijfsbrandweerzorg voor de gezamenlijke bedrijven van het Chemie Park Delfzijl, en Veiligheidsregio Groningen, die sinds 1 januari 2014 de publieke brandweerzorg verzorgt, maakt de samenwerking bijzonder. Het programma is een gezamenlijk initiatief van Chemie Park Delfzijl, Gemeente Delfzijl, Groningen Seaports, Provincie Groningen, Samenwerkende Bedrijven Eemsdelta en Veiligheidsregio Groningen.