Boek over De Nieuwe Spaarbank Appingedam

Appingedam - Wethouder Annalies Usmany-Dallingaheeft donderdag in Stadskantoor in Appingedam het eerste exemplaar van het boek  ‘De Nieuwe Spaarbank in ontvangst genomen.

Historicus en schrijver van het boek Johan van Dijk deed zelf de overhandiging. Het boekje geeft een overzicht van de bijzondere geschiedenis van De Nieuwe Spaarbank, die tussen 1911 en 1985 als zelfstandige spaarbank bestond. De auteur maakte hiervoor onder andere gebruik van de unieke bewaard gebleven notulenboeken. Na de wethouder kregen ook Henk Nieuwenhuis, Kor van Dijk en Jouke Bouma een exemplaar uitgereikt. De drie heren waren de laatste bestuursleden van Stichting Voorheen De Nieuwe Spaarbank die in 2014 opgeheven werd. Deze publicatie is het laatste wat uit de middelen van de stichting is gefinancierd. ‘De Nieuwe Spaarbank. De geschiedenis van een Damster spaarbank.’ is vanaf maandag 8 juni verkrijgbaar bij Museum Stad Appingedam, de Openbare Bibliotheek in Appingedam en de Nicolaikerk in Appingedam. Het boek kost € 2,-, de opbrengst komt ten goede aan de verkopende instanties.