Bezuinigingen Ten Boer treffen zwembad, bibliotheek en ambtelijke organisatie

TEN BOER - De gemeenteraad van Ten Boer heeft woensdagavond ingestemd met een bezuiniging van 624.000 euro tussen nu en 2018.

Meer dan de helft hiervan treft de ambtelijke organisatie. De andere helft raakt een aantal voorzieningen zoals zwembad en bibliotheek die niet worden gesloten maar het met minder geld moeten stellen. Zwembad De Blinkerd moet 100.000 euro bezuinigen. Ook de verhoging van de leges van bouwvergunningen en een onderzoek naar invoering van belasting op leidingen, buizen en kabels vannutsbedrijven kregen goedkeuring van de raad. Een motie van Groen Links waarin gepleit is voor maximale communicatie met de inwoners over wat zij van de bezuinigingen merken, is aangenomen. Subsidies voor dorpshuizen, de sporthal, jongerenwerk, kunst en cultuur en geld voor armoedebeleid blijven helemaal buiten schot. De bezuinigingen op de personeels- en organisatiekosten werken al door vanaf januari 2016. Het personeel is daarmee teruggebracht tot een absoluut minimum. De overige bezuinigingen worden langzaam in 3 jaar ingevoerd.

Zwembad

De kosten voor het zwembad moeten fors omlaag. Hoe deze bezuiniging het beste vorm kan krijgen en hoe, ondanks de bezuiniging de toekomst van het zwembad kan worden gegarandeerd, wordt in het najaar onderzocht. Duidelijk is nu al dat uitbreiding van het aantal vrijwilligers hoe dan ook noodzakelijk is om personeelskosten te verlagen. Ook de voetbalverenigingen en de tennisvereniging dragen een steentje bij door meer vrijwilligersinzet en verhoging van de contributie.

Bibliotheek

Voor de bibliotheek zijn er enkele mogelijkheden; in oppervlakte kleiner worden en voor de oppervlakte die leeg komt te staan, een huurder vinden. Of verhuizen naar een goedkopere, kleinere locatie waarbij de huidige locatie wordt verkocht. De verhoging van de bouwleges lijkt vreemd omdat er weinig nieuwe woningen worden gebouwd. Door het aardbevingsbestendig maken van bestaande huizen en gebouwen, zullen er veel meer vergunningen worden aangevraagd. De kosten daarvan kunnen door de eigenaren worden verhaald, samen met kosten van de aanpassingen aan het gebouw.