Open Toren SOGK- en Landmerkentorens

Hornhuizen - = In de provincie Groningen is het op zaterdag 13 juni van 13.00 uur tot 16.00 uur Open Toren Dag.

Dat betekent dat een aantal kerktorens in de stad en provincie Groningen de deuren opent voor het publiek en dat de beiaardier speelt en iedereen graag uitleg geeft. Dit jaar doen ook de kerktorens van Middelstum, Termunten, Uitwierde, Hornhuizen en Finsterwolde mee. De eerste vier zijn Stichting Oude Groninger Kerken (SOGK)-(kerk)torens en de torens van Termunten, Uitwierde, Hornhuizen en Finsterwolde behoren tot de zogenaamde Landmerken – acht avontuurlijke plekken voor nieuwsgierige bezoekers langs de Waddenkust. Open Toren Dag is een initiatief van de Stichting Klokkenspel Groningen SKG). Sinds 1992 is Open Toren Dag in Groningen op de tweede zaterdag in juni een gegeven. Een groot aantal mensen bezoekt de torens laat zich informeren over de luidklokken, de torenuurwerken en - in sommige gevallen - de oude speeltrommels en carillons. De SKG en de SOGK willen op deze Open Toren Dag een breed publiek kennis laten maken met de torens van stad en land. De toren open, de beiaardier achter het klavier en iedereen mag komen kijken. Dat was het idee van de SKG. En zo zijn sindsdien al vele mensen op Open Toren Dag komen kijken. Niet alleen dat carillon is dan de trekker, maar ook de luidklokken, de torenuurwerken en – in sommige gevallen – de oude speeltrommels. En daarnaast natuurlijk het prachtig uitzicht dat het publiek vanuit de torens heeft. Ook op deze Open Toren Dag verwachten de diverse deelnemende plaatselijke stichtingen en commissies weer heel veel enthousiaste bezoekers. De restauratie van de Van Oeckelen speeltrommel in de toren van de Hippolytuskerk in Middelstum is in volle gang maar toch of misschien juist nu stelt men de bezoekers in de gelegenheid een kijkje tot komen nemen in deze toren. Landmerken bestaat uit acht spannende plekken langs de Groningse Waddenkust voor jongeren en gezinnen. Het gaat hier om kerken, uitkijktorens en kerkhoven in Hornhuizen, Wierhuizen, Breede, Uitwierde, Termunten, Finsterwolde, Nieuw-Beerta en Oldenzijl/Oosternieland. Beklim de torens en kijk zover je kunt – over zee en land, tot aan de stad.