Muzeeaquarium strijdt voor behoud

Delfzijl -  Het zijn spannende tijden voor het Muzeeaquarium in Delfzijl. Als de plannen doorgaan,moet het museum haar huidig onderkomen verlaten. Waar het dan heen moet is vooralsnog een vraag.

“Ik heb er slapeloze nachten van,” vertelt voorzitter Greet Doornbos van de Stichting Muzeeaquarium Delfzijl. “Ik ben sinds 2002 voorzitter en ik kan je wel vertellen dat de afgelopen maanden de zwaarste zijn van al die jaren.” De lucht begon in maart voor het museum ineens donker te worden. “Op het moment dat duidelijk is geworden dat de dijk verbreed moest worden, begon ook de discussie over de sloop van het pand. Deze discussie heb ik niet van tevoren zien aankomen en de gemeente blijkbaar ook niet. Een paar maanden terug heeft de gemeente, die eigenaar is van het pand, de traprelingen laten vervangen. Kosten: ongeveer twintigduizend euro. De voorgenomen sloop komt dan ook als een donderslag bij heldere hemel.” Volgens Doornbos is het niet zozeer dat de stichting aan de locatie is gehecht, maar loopt zij aan tegen praktische bezwaren. “Begrijp mij niet verkeerd, ik ben absoluut niet tegen de dijkverbreding. De dijk moet veilig zijn. Wat mijn grootste zorg is dat het museum een goede andere plek krijgt. Het museum is sinds 1956 aan de Zeebadweg gevestigd. We hebben diverse aquaria in onze collectie, maar ook veel over de geschiedenis van Delfzijl en de omliggende regio. Er is voor iedereen wat wils en dat zien we ook aan het bezoekersaantal. Er komen jaarlijks zo'n 18 duizend mensen naar het Muzeeaquarium. Voor een plaats als Delfzijl is dat veel. Ondanks dat het natuurlijk het mooiste is dat we aan de dijk blijven, is dat geen keiharde eis. De gemeente heeft voorgesteld om naar het centrum te verhuizen om meer reuring in het centrum te krijgen. Dat zien we niet zitten. Als locaties zijn onder meer voorgesteld de bibliotheek en het oude postkantoor. Alleen, deze panden zijn veel te klein. Het huidig onderkomen is 2200 vierkante meter. Behalve het gemeentehuis is er geen enkel gebouw in het centrum dat maar in de buurt komt van een dergelijke omvang. Een verhuizing naar een veel kleiner onderkomen zal een forse inkrimping van de collectie betekenen. Een keuze die eigenlijk niet te maken is. Verder heb je te maken met de aardbevingsproblematiek. In het museum staan diverse aquaria. Deze bakken wegen er behoorlijk in. Het fundament moet dan ook behoorlijk stevig zijn en moet tegen aardschokken kunnen. Daar heb ik met de bunker die in het huidige pand zit geen zorgen over.” Uiteraard brengt een verhuizing ook de nodige kosten met zich mee. Doornbos is van mening dat dit ook anders kan. “De verhuizing zal, schat ik, ongeveer 2,5 miljoen kosten. Een goedkopere oplossing zal kunnen zijn om de ingang aan de andere kant van het gebouw te maken. De dijk kan dan doorgetrokken worden en eventueel kan er een damwand gemaakt worden. Volgens de gemeente past een damwand niet in het landschap, omdat het natuurlijk groen moet zijn. Vreemd, een paar meter verderop ligt een damwand bij het voormalige Maringterrein. Waarom kon het daar dan wel? Wat vergeten wordt is dat de nota cultuur die de gemeente Delfzijl heeft vastgesteld nog steeds van toepassing is. In deze nota staat dat als het Muzeeaquarium ooit moet verhuizen er voor haar een plek aan de kust wordt gezocht.” Het Muzeeaquarium gaat dan ook actie voeren om een goed onderkomen te behouden. Volgens Doornbos is dat ook voor de mensen die werkzaam zijn bij de stichting. “Het museum is een vrijwilligersorganisatie. Er lopen hier ongeveer 64 mensen rond. Voor hen moet er ook duidelijkheid komen. Zij zijn zeer begaan met het museum en maken zich ook zorgen. Wat er ook gebeurt, we gaan niet bij de pakken neerzetten en we zorgen ervoor dat alles er netjes uit blijft zien.” Mark Giesolf