Ten Boer wijzigt routes huisvuilinzameling

Ten Boer - Vanaf maandag 1 juni verandert voor een aantal huisadressen in de gemeente Ten Boer de inzameldag voor de grijze en groene container.

Stadsbeheer Groningen (de vroegere Milieudienst) heeft het inzamelschema aangepast, waardoor vuilniswagens efficiënter kunnen worden ingezet. Door gebruik te maken van een nieuw type brandstof, dat minder milieubelastend is, wordt de inzameling ook duurzamer. De CO2-uitstoot wordt teruggebracht en de voertuigen zijn ook stiller. Alle inwoners die te maken krijgen met een verschuiving van de ophaaldag krijgen hierover een brief van Stadsbeheer. In deze brief is de nieuwe afvalwijzer opgenomen, zoals die op 1 juni ingaat. Bij de brief ontvangen ze ook nieuwe stickers om op de containers te plakken.