Jaarlijkse onderhoudsdag Oterdum

Delfzijl -   Stichting Behoud Monument Dorp Oterdum organiseerde op 14 mei voor de vierde keer haar jaarlijkse onderhoudsdag.

Het bestuur heeft samen met een groep oud-Oterdumers c.q. donateurs weer hard gewerkt om de karakteristieke plek met “De Hand” en de graven op de dijk waar eens het dorp Oterdum lag, weer een nette en verzorgde aanblik te geven. Tevens heeft deze onderhoudsdag voor de deelnemende oud- Oterdumers een sociale functie. Er werden weer vele herinneringen opgehaald.