Zeventig jarig bestaan Samen Eén

Appingedam -  Op 16 Mei  is het 70 jaar geleden dat de buurtvereniging Samen Een opgericht is.

Iedere 2 weken kan men sjoelen en klaverjassen op maandagavond in het ASWA gebouw aan de Klauckelaan. In de toenmalige Wold-Wegschool kwamen de buurtbewoners samen om te feesten dat de oorlog afgelopen was. Iemand kwam met het idee meer samen te doen door het oprichten van de buurtvereniging. De naam Samen Een kwam spontaan naar voren. Jaren achtereen werd lief en leed gedeeld en jaarlijks werd de afsluiting van de oorlog herdacht. De dag wordt 's avonds afgesloten met een feest.