Informatieavond gevolgen aardgaswinning in Appingedam

Appingedam - De gemeente Appingedam houdt woensdag 29 april vanaf 19.30 uur een informatieavond over de gevolgen van de gaswinning in de grote zaal van de ASWA.

Na de opening en inleiding door burgemeester Pot komen actuele ontwikkelingen en de stand van zaken met betrekking tot de gaswinning aan bod. Johan de Haan van de NAM voert daarover het woord. Alrita Borst, programmaleider aardbevingen van de Veiligheidsregio Groningen, spreekt De over de zorg voor de veiligheid van de inwoners; de inrichting van het centrum voor veilig wonen en de overdracht van de NAM naar het CVW inzake schadeafhandeling en de maatregelen bouwkundig versterken, worden toegelicht door directeur Peter Kruijt. Operationeel manager van het CVW Frans van der Meer houdt een praatje over de schadeafhandeling in en rond Appingedam, de huis aan huis-controles en de bijzondere inzet inzake de cultuurhistorische bebouwing. Er is gelegenheid om algemene vragen te stellen aan de inleiders, waarna een vraaggesprek volgt met Corine Jansen van de Groninger Bodembeweging (GBB) en Maartje Kiep en Sjouke Bakker van Groninger Dorpen/het Loket Leefbaarheid, over onder meer hun rol en positie aan de Dialoogtafel. Na afloop kunnen bezoekers persoonlijke vragen en ervaringen kwijt in één-op-één-gesprekken met vertegenwoordigers van NAM; GGD (Veiligheidsregio); Centrum voor Veilig Wonen;  Groninger Bodembeweging; Vereniging Groninger Dorpen/Loket Leefbaarheid en de gemeente.