Vogels spotten en workshop fotografie in Termunten

TERMUNTEN - Miljoenen vogels bezoeken jaarlijks het waddengebied. Nu, in het voorjaar kun je er grote zwermen trekvogels zien die terugkomen uit hun overwinteringsgebieden.

Langs de randen van het wad zijn ze druk aan het foerageren om op te vetten van hun lange reis of zijn ze op zoek naar een partner. Het baltsen en vechten om een vrouwtje is in volle gang. Een uitgelezen moment om er met de fotocamera op uit te trekken. Dat kan zaterdag 25 april tijdens de eenmalige pop-up excursie Focus op Vogels van de Waddenvereniging. Vogelaar en natuurfotograaf Marcel van Kammen neemt deelnemers mee naar een van zijn favoriete plekken om vogels te fotograferen. Bij het schiereiland de Punt van Reide, ten oosten van Termunten verzamelen zich bij hoog water grote groepen vogels. Vanuit de kijkhut kun je de verschillende soorten van dichtbij bekijken en fotograferen. Marcel van Kammen geeft tips en trucs hoe je de mooiste foto’s kunt maken. Naar verwachting zijn er groepen kluten, bonte strandlopers en zwarte ruiters zien. De kemphaan, tureluur en groenpootruiter komen ook voor in dit gebied. Welke soorten zich vertonen, blijft uiteraard afwachten. De wadgids van de Waddenvereniging staat stil bij de essentiële rol die het waddengebied speelt als pleisterplaats binnen de Oost-Atlantische trekroutes. Niet voor niets is de vogelrijkdom een van de redenen waarom het gebied is uitgeroepen tot Werelderfgoed. En voor wie meer wil dan alleen vogels: vanuit de observatiehut zijn de zeehonden ook prachtig te fotograferen. Opgeven kan via: www.waddenvereniging.nl/agenda. De excursie duurt van 15.30 tot 17.30. Het vertrek is vanaf parkeerplaats Bezoekerscentrum Reidehoeve, Termunten.