Vennenflat niet aardbevingsbestendig

Delfzijl - Uit onderzoek is gebleken dat de Vennenflat in Delfzijl niet aardbevingsbestendig is. Ook andere gebouwen in de provincie zijn niet aardbevingproof.

Dat is de uitkomst van het onderzoek door de provincie in het kader van de Nederlandse Praktijk Richtlijn (NPR). Voor dit onderzoek is onder meer de Vennenflat in Delfzijl uitgekozen. Het pand dient als representatief gebouw voor hoogbouw. Volgens directeur Johan Krul van woningbouwcoöperatie Acantus hoeven bewoners niet versneld de flat te verlaten. “Het gaat om een conclusie van een onderzoek waarvan de normen nog niet vaststaan. Het zijn conceptnormen. Toch hebben we in samenwerking met de gemeente Delfzijl actie ondernomen. Er wordt met spoed verder onderzoek gedaan naar de Vennenflat en ook andere gebouwen worden onderzocht. Veiligheid staat voorop. Schade aan de Vennenflat is er niet en ook de constructie is goed. Ook wordt er onderzoek gedaan of het nodig is om de flat te verstevigen. Dat het pand in 2019 gesloopt wordt, is daarbij niet van belang. De bewoners zijn inmiddels op de hoogte gebracht en woensdag vindt er een informatieavond plaats. Indien bewoners van de Vennenflat zich niet meer veilig voelen, dan kan gaan we samen naar een oplossing kijken. Een ander onderkomen zou daarbij mogelijk zijn. Voor de bewoners betreur ik het dat juist deze flat is onderzocht. In de flat wonen veel ouderen die de afgelopen jaren het nodige voor de kiezen hebben gehad. Ik had ze dit graag bespaard. “ Acantus neemt deze maatregelen in samenwerking met de gemeente Delfzijl. Burgemeester Emme Groot vindt het een lastige kwestie. “De conclusie is gebaseerd op grondbewegingen die nu gelden. Maar over een paar weken zijn de resultaten van de huidige grondbewegingen beschikbaar. De wereld kan er dan heel anders uit zien. Ik doe een dringende oproep aan de NAM de cijfers openbaar te maken zodra ze bekend zijn. Dat neemt een hoop onrust en onzekerheid weg bij bewoners. Zowel Acantus als de gemeente zijn er voor de bewoners.”